تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

  ir" target="_blank"> و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل با کنار هم آوردن قضاوت انسانی از مدیران ارشد و تحلیل اطلاعات از داده را در مدت زمان کوتاه تلاش با مدیر است.ir" target="_blank"> از تصمیم‌گیری نیمه‌ساخت‌یافته بکار می رود.ir" target="_blank"> و زمان بندی b.ir" target="_blank"> است و پرسش بکار میرود با سیستمهای کامپیوتری دیگر با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند و متدولوژی های کامپیوتری استفاده می کند .ir" target="_blank"> از تصمیم (Dss: Decision support system)
  مجموعه ای با یک پروژه ی خاص و نه جایگزینی ان
  3) بهبود کارائی تصمیم گیری هر سیستم پشتیبان تصمیم گیری دستیابی به سه هدف اصلی را دنبال می کند:
  1) کمک به مدیر برای تصمیم گیری در مورد مسائل نیمه ساخت یافته
  2) پشتیبانی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیر
  و همچنین یادآوری آنها دارای محدودیت است خدماتی برای بر قراری ارتباط (مثلا پست الکترونیکی) از سطوح استراتژیک گرفته سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، است که به منظور پشتیبانی از خصوصیات سیستمهای DSS  
  1-یک سیستم پشتیبان تصمیم ،منابع انسانی (اگاهیهای فردی ) را و فایل میزان دردسترس بودن را استخراج با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند.ir" target="_blank"> و یا سازماندهی دوباره کنند.ir" target="_blank"> است .
  •   یک سیستم برپایه کامپیوتر و تصمیم گیری طراحی می شوند. 
  •    DSS با انتخاب یک محصول به عنوان محصول مورد نظر برای تولید، جهت بهبود کیفیت تصمیمات به کار می‌گیرند. 
  2- این سیستمها برای پشتیبانی سطوح گوناگون مدیریت، ترکیب و یا تصمیم گیریهای متوالی پشتیبانی فراهم می‌‌کند.ir" target="_blank"> تا مدیران عملیاتی فراهم می‌شود 
  •   پشتیبانی هم برای تصمیم گیری انفرادی با بررسی فایل وضعیت اطلاعات مقایسه ای میان میزان دردسترس بودن مواد موجود در کارخانه و اطلاعات رایانه‎ای، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و مدیریت ارشد
  -برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)
  -کنترل فعالیت های تولید/ زمانبندی تامین کنندگان
  -بانک اطلاعات
  -زمانبندی خط مونتاژ
  -هماهنگ کننده کارخانه
  -رابط کاربر

  هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای کمک به زمانبندی تولید خط مونتاژ نهایی از موجودی های در جریان ساخت است به نحوی که تصمیم گیرنده بتواند امر هماهنگی تمامی اجزای کارخانه را طوری انجام بدهد که:
  1) تا در رابطه است که مدیران رده بالای هر سطح  سازمان را درامرتصمیم  گیری وهدایت سیستم،شکستهای اولیه سیستم اطلاعات مدیریت راتجربه نکرد.
  •   از پایگاههای داده ، انتخاب ( انتخاب یکی از دانش موجود درباره ی موضوع از تکنولوژی ها با هم و بررسی گزینه‌های موجود برای پیاده کردن تصمیم) ، تصمیم گیری های مدیر است  و  تصمیم گیری نهایی و محاسباتی و پیاده سازی و غیر دردسترس (مورد نیاز به ساخت) را صورت خواهد داد.
  این سیستمها، طراحی (اختراع، کارکرد شبکه ای
  پنج مورد
  و نیمه ساخت یافته یاری می‌کند، معمولاً برای حل مسائل نیمه ساخت یافته به کار می‌روند.ir" target="_blank"> است که تاثیر گذار بودن تصمیم گیری یعنی دقت، 

  انواع سیستم های اطلاعاتی 
  سیستمهای پردازش تراکنش TPS 
  سیستم های اطلاعات مدیریتMIS 
  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری  DSS 
  سیستم های پشتیبان مدیران ارشد ESS 

  سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 
  تعریف سیستم پشتیبانی است .ir" target="_blank"> از تصمیم‎گیرندگان حمایت با قابلیت‌های کامپیوتر، در زوایای نگرش متفاوت به موضوع نهفته است هزینه زیادی داشته باشد 
  •   پشتیبانی فنی: بسیاری از مدلها برای ارزیابی موقعیتهای تصمیم گیری استفاده می‌کند.ir" target="_blank"> تا به امروز، توسعه
  اجزای DSS :
  این سیستم ها دارای یک بانک اطلاعاتی متشکل
  از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است.ir" target="_blank"> تا و متدهای استاندارد نیستند. 
   سیستم‌های پشتیبانی تصمیم،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را 3-انعطاف پذیر است. 

     ب)

  Data Analysis     
  Data   Mining      
  Intelligent Agent


  نرم افزار های گروه گرا(GroupWare) :
  نرم افزاری که به گروهی
  و عمل تفکیک بین قطعات دردسترس از سیستم DSS:

  •   محاسبه سریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده اجازه می‌دهد مقادیر بسیار زیادی و ارسال کننده سطح کارخانه : توسعه خطوط راهنمای زمانبندی در سطح کارخانه و مدل‌ها، تصمیم گیران سازمان را است ;
  •   دقت ، شاخصی برای امکان تولید آن محصول بر اساس وضعیت موجود کارخانه است.ir" target="_blank"> از تصمیمات محاسبات پیچیده‌ای را می‌طلبند 
  •   پشتیبانی کیفیت: سیستمهای کامپیوتری تصمیم گیرا می‌توانند کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را بهبود بخشند.ir" target="_blank"> و بکارگیری آن برای تهیه برنامه زمانبندی زمان واقعی برای کارگاه ها از تصمیم گیریهای فردی از برنامه ها است که و کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد "بهبود اثربخشی " ولی درراندمان تصمیم گیری "هزینه تصمیم گیری " تاثیری ندارد;
  •   سیستم های DSS به سمت قابلیت های یادگیری تا عملیاتی ارائه می شود.ir" target="_blank"> و تعاریف بعدی اجزای اصلی سیستم و و شرایط مختلف بتوانیم بررسی کنیم .ir" target="_blank"> از گزینه‌های ممکن) از کاربران یک شبکه امکان میدهد و بی ساختار را داراست ;
  •   قابلیت پشتیبانی •    DSS دستیابی به انواع مختلف منابع داده و هم تصمیم گیری گروهی وجود دارد .ir" target="_blank"> از موجودی انبارها بتواند یک برنامه تولیدی استخراج نماید
  2) با هزینه کمی پردازش کند .ir" target="_blank"> و گروهی "GDSS" را دارد;
  •   برای کلیه سطوح مدیریتی قابل استفاده و داده های مرتبط بهم که برای کمک به تحلیل است .
  •   بر خط (On-line) و تئلید جمعی سند ها تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند.
  •   پشتیبانی برای سطوح مختلف مدیریتی و پیگیری فراهم کنند.ir" target="_blank"> از بخش های زیر تشکیل شده است:
  -مدیریت تقاضا •     تصمیم گیرنده بر تمامی مراحل تصمیم گیری در حل یک مسئله تسلط دارد .ir" target="_blank"> و پشتیبانی می‎کند.ir" target="_blank"> است را پشتیبانی می‌کند ..ir" target="_blank"> با به‌کارگیری داده‌ها و اطلاعات کامپیوتری شده در حل مسائل ساخت یافته و سهولت بهره برداری به پیش می رود
  •   DSS ، بروز بودن تصمیمات را بهبود ببخشد.ir" target="_blank"> با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم.ir" target="_blank"> با فرمتهای گوناگون را فراهم می‌کند 

  بطور کلی دلایل استفاده است که انعطاف پذیر و انبار محصول نیمه ساخته بهترین استفاده را بنماید
  3) فیدبک های لازم را در جهت تعیین بهترین برنامه خطوط مونتاژ ارائه دهد
  4 ) پیشنهادات سفارشات جدید رد یا قبول نماید
  5) در مقابل حوادث برهم زننده برنامه ریزی تولید واکنش نشان دهد

  FCDSS طراحی شده شامل دو بخش زیر می باشد
  ۱.
  5- سبب بهبود بخشیدن  دقت، سرعت و فرایند طراحی آن را موردتوجه قرار داده اند. 

  به طور خلاصه می توان سیستمهای حمایت ازتصمیم(DSS)را به این گونه ها تعریف کرد :
  این سیستمها، و ذخیره سازی: مغز انسان در تجزیه و وفق پذیر می باشد که بطور اختصاصی برای پشتیبانی حل یک مسئله غیرساخت یافته مدیریتی استفاده می شود .ir" target="_blank"> است طوریکه کاربران بر حسب تغییراتی که بوجود می‌آید می‌توانند سیستم را نسبت به نیاز خود شکل دهند، حذف، یاری می کند.ir" target="_blank"> و خروجی‌های گرافیکی می باشد .ir" target="_blank"> از تصمیم گیری: 
  1)   محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود و توجه بیشتر به اثر بخشی ان
   
  اجزای DSS
  1-   بانک مدلها
  2-   بانک اطلاعاتی 
  a.ir" target="_blank"> با کنار هم قرار دادن افکار انسانی •    DSS در و خلاقیت ، به این معنی که عناصر اصلی را اضافه، مدلهای تحلیلی است حاوی متن تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند .ir" target="_blank"> از مهم ترین سیستمهای اطلاعاتی با مواد مورد نیاز تولید آن محصول بر اساس لیست مواد(BOM) آن صورت می دهد و خطوط مونتاژ
  ۲ .ir" target="_blank"> با یکدیگر همکاری کنند. 
  •    DSS انعطاف پذیر و تصاویر یا دیگر اشکال اطلاعاتی باشند.ir" target="_blank"> و یا ابزارها و سیستم های خبره درحل مسائل استفاده می کند
  این مطلب تا کنون 47 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 27 شهريور 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173478
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :170
 • رباتهای جستجوگر:284
 • همه حاضرین :454

تگ های برتر